HTML là gì ? Vai trò quan trọng của HTML đối với website

HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). Nó là một thành phần vô cùng quan trọng và không thể thiếu để cấu tạo thành một trang web. Cùng với CSS và Javascript, bộ ba tạo ra nền tảng kỹ thuật cho World Wide Web.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *